Aktualności

Zarządzenie nr 4/2019


Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Mielnie


z dnia 16.12.2019


 

w sprawie:

ustalenia dnia 24.12.2019 r. i 27.12.2019 r. dniem wolnym od pracy w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie

Na podstawie §34 Regulaminu organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Mielnie stanowiącego załącznik do Uchwały nr X/1/2018 Rady Głównej KZ LZS z dnia 09.06.2018 r zarządza się, co następuje:

§1


Ustalono dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mielnie, iż dzień 24.12.2019 r.  oraz 27.12.2019 r. jest dniem wolnym od pracy.

§2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zapytanie ofertowe nr 1/7.1/Z.O./2019
20 marca 2019
W wyniku omyłki pisarskiej dokonanej w odniesieniu do terminu realizacji zadania (tj. do 31.12.2019) zamawiający dnia 21.03.2019 dokonał zmiany terminu…
Czytaj więcej
Szacowanie wartości zamówienia na dostawę warzyw i owoców w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2019 do Centrum Integracji Społecznej w Mielnie
12 marca 2019
Szanowni Państwo, Centrum Integracji Społecznej w Mielnie realizuje projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w…
Czytaj więcej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW!
22 listopada 2018
Jeśli chcesz skorzystać z szansy i możliwości na poprawę swojego życia, Centrum Integracji Społecznej w Mielnie zaprasza do współpracy. Zostań…
Czytaj więcej