Zasada kierowania do Programu CIS

Kandydat może zostać przyjęty do Programu Centrum na podstawie wniosku:

  • Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • własnego lub przedstawiciela ustawowego,
  • zakładu lecznictwa odwykowego,
  • Powiatowego Urzędu Pracy,
  • organizacji pozarządowej,
  • Klubu Integracji Społecznej,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powyższe wnioski podlegają zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum.

Dokumentacja kierująca do Programu Centrum obejmuje:

  • wniosek o uczestnictwo w CIS
  • opinia pracownika socjalnego OPS.