Fundacja Nauka dla Środowiska

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie Projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” realizuje w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska.

Fundacja Nauka dla Środowiska jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową o statusie pożytku publicznego. Od 2003 roku działa dla zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. Udziela kompleksowego wsparcia finansowego, technologicznego oraz merytorycznego. Fundacja stawia na partnerstwo poprzez wspólne wartości i korzyści. Organizacja skupia środowisko akademickie oraz liderów społeczności lokalnych. Współpracuje z wieloma instytucjami krajowym oraz zagranicznymi, poszukując twórczych rozwiązań problemów społecznych i przyrodniczych.

W ramach Projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” Fundacja Nauka dla Środowiska odpowiedzialna jest za realizację przyporządkowanych zadań określonych w Projekcie oraz zarządzanie projektem, w tym między innymi:

- wsparcie Uczestników o charakterze edukacyjnym – edukacja ogólna,

- wsparcia Uczestników o charakterze społecznym (warsztaty aktywizujące, doradztwo),

- gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu w części przypisanej Partnerowi,

- wpieranie Lidera Partnerstwa w zakresie działań promocyjnych podejmowanych na rzeczy promocji Projektu.