Korzyści dla pracodawcy ze współpracy z CIS

 

  • możliwość sprawdzenia w trakcie praktyki zawodowej zaangażowania i umiejętności Uczestnika jako potencjalnego przyszłego pracownika.
  • przez cały okres uczestnictwa w warsztatach zawodowych w ramach reintegracji zawodowej pracodawca nie ponosi żadnych kosztów świadczonej przez Uczestnika pracy.