Szacowanie wartości zamówienia na dostawę warzyw i owoców w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2019 do Centrum Integracji Społecznej w Mielnie

Szanowni Państwo,
Centrum Integracji Społecznej w Mielnie realizuje projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, który zakłada reintegrację społeczną i zawodową 50 Uczestników Projektu przez okres 01.11.2018 do 31.12.2019 r.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej w celu oszacowania wartości zamówienia i przygotowania zapytania ofertowego dla wyboru dostawcy na dostawę warzyw i owoców w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2019 do Centrum Integracji Społecznej w Mielnie.


Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty do dnia 19.03.2019 włącznie, drogą mailową: justyna.wegrzynowska@lzs.pl lub cismielno@lzs.pl

lub na adres ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno.